tarieven

30 min.    24,00 (elke week les)

60 min.    48,00 (om de week les)

Proefles    gratis

Het lesjaar bestaat uit 36 lesweken, waarbij we rekening houden met de schoolvakanties van het basisonderwijs. Het lesgeld wordt betaald in drie termijnen van telkens 12 lesweken.

Tussentijdse opzegging is altijd mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van vier lessen.